20/04/2024 1:24:58 CH

Chức năng nhiệm vụ phòng ban

 

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận:

 

STT

Đơn vị

Chức năng-nhiệm vụ chính

A- Các Phòng, Ban tham mưu quản lý

1-

Phòng Nhân sự

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về công tác tổ chức, nhân sự

2-

Phòng Hành Chính

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về công tác lễ tân, khánh tiết, giao dịch văn phòng

3-

Phòng Kế hoạch-Đầu tư

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về công tác kế hoạch, nghiên cứu các dự án đầu tư phát triển.

4-

Phòng Tài chính-Kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về công tác tài chính, hạch toán kế toán

5-

Ban Xây dựng cơ bản

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về XDCB, triển khai thực hiện các DA xây dựng.

6-

Phòng Kỹ thuật

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về công tác kỹ thuật khai thác mỏ

7-

Phòng Kho cảng Hải tân

Tham mưu, giúp việc cho Ban LĐ Công ty về quản lý, tuyển chọn đá cao lanh và giao hàng tại kho cảng Hải Tân

B- Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện

8-

Chi nhánh Hà Nội

- Thực hiện chức năng đầu mối trong các giao dịch, giải quyết công việc của Công ty tại TP. Hà Nội; tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng.

- Khai thác kinh doanh toà nhà văn phòng và kinh doanh bất động sản.

9-

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

- Thực hiện chức năng đại diện trong các giao dịch, giải quyết công việc của Công ty tại TP.HCM; tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh: Cho thuê văn phòng, thương mại, du lịch, khoáng sản

10-

Chi nhánh Hải Phòng

- Thực hiện chức năng đầu mối trong việc giao dịch, giải quyết công việc của Công ty tại TP. Hải Phòng; tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng.

- Kinh doanh đá kaolin pyrophyllite (xuất khẩu và nội địa).

11-

Văn phòng đại diện Móng Cái

Thực hiện chức năng đầu mối trong việc giao dịch, giải quyết công việc của Công ty đối với thị trường Trung Quốc; mở thị trường, khách hàng.

C- Các đơn vị SXKD

12

Phòng Kinh doanh 2

Kinh doanh dịch vụ thương mại-XNK như TNTX, KNQ với thị trường Trung Quốc, Hồng Kông.

13

Phòng Kinh doanh 4

Kinh doanh các mặt hàng khoáng sản: Đá cao lanh, đất sét, khoáng sản khác…xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Malaysia, Indonesia…

14

XNKT khoáng sản Quảng Sơn

Khai thác đá kaolin pyrophyllite (đá Tấn Mài)

15

XNKT khoáng sản Quảng Đức

Khai thác đá kaolin pyrophyllite (đá Tấn Mài)

16

XN KT khoáng sản Lam Sơn

Khai thác đá kaolin pyrophyllite (đá Tấn Mài)

17

Xí nghiệp chế biến khoáng Hải Hà

Nghiền đá kaolin pyrophyllite

18

Công trường cơ giới

Bóc đất đá thải xây dựng cơ bản, phục vụ cho hoạt động khai thác của các Xí nghiệp.

D- Các Công ty liên doanh, góp vốn đầu tư

19-

Công ty CP PT Tùng Lâm

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng cabin cáp treo, du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác tại Khu du lịch, danh thắng Yên tử thuộc thành phố Uông bí, tỉnh Quảng Ninh.

20-

Công ty CP khách sạn Hải Âu

Kinh doanh khách sạn Novotel Halong Bay (khách sạn quốc tế 4 sao tại Bãi Cháy – Hạ Long, Quảng Ninh)

21-

Công ty LD cao su Triệu Nghiệp

Đơn vị liên doanh chế biến cao su xuất khẩu tại Móng Cái.

22

Công ty TNHH cơ khí Hưng Yên

Đơn vị liên doanh, sản xuất phụ tùng xe máy.