01/03/2024 1:26:02 SA

Địa chỉ liên hệ


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh (QUNIMEX)

Địa chỉ trụ sở:  86 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

VPGD:  86 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:  (84 - 33) 825302 – 825641

Fax: (84 - 33) 829668

Email: info@qunimex.com.vn
Liên hệ

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Yêu cầu: