20/04/2024 1:28:03 CH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty thăm và làm việc với các đối tác tại Nhật Bản

10/05/2013 12:22:34 SA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty thăm và làm việc với các đối tác tại Nhật Bản

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: (84 - 33) 825302 – 825641

Fax: (84 - 33) 829668

Đăng ký bản tin

Email: